Apiary.io – Návrh a dokumentácia API

Pri vývoji moderných aplikácií, či už desktopových, mobilných alebo aplikácií určených pre rozličné zariadenia sa využíva komunikácia prostredníctvom API rozhrania. Preto je dôležité API rozhranie správne navrhnúť, zdokumentovať a hlavne otestovať.

Apiary.io je český startup, ktorý rieši práve vyššie spomínané problémy. Slúži k dokumentácii a aj k testovaniu REST API. Vie vytvoriť tiež “mock API”, kde už na základe dokumentácie sa dá API používať. To znamená, že je možné vyvíjať aplikácie bez toho, aby serverová časť vôbec existovala.

Apiary vytvára široko prístupný produkt s cenovou hladinou na úrovni stoviek dolárov namiesto desiatok tisícov. Cieľom je budovať produkt primárne pre programátorské týmy -ako pre tých, ktorí API vytvárajú, tak aj pre tých, ktorí potom API používajú. Apiary pomáha API vybudovať rýchlejšie, jednoduchšie, poskytnúť kvalitnú dokumentáciu a reagovať pružne na priania programátorov a užívateľov.