Radón – tichý zabijak

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón, ako častice prachu, v ktorých je obsiahnutý. Po vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách, kde dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc a vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť, pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí.

Pokračovať v čítaní: Radón – tichý zabijak


Inteligentný dom

V dnešnej modernej dobe takmer každá domácnosť obsahuje inteligentné prvky. Či už sú to termostaty, časovače práčky, rúry na pečenie a podobne. Človek sa ale dobou mení a stáva sa náročnejším na pohodlie svojho domova. Dostupnosť a využívanie internetu si priam žiada, prepojenie s domom či bytom.
Pojem inteligentný dom poznajú odborníci na technológie moderných budov a ich riadenie už niekoľko desaťročí. Rozumieme pod ním riadiaci systém integrujúci v sebe všetky spolupracujúce technológie v rodinnom dome, resp. byte. Význam riadenia technológií sa zvyšuje s množstvom systémov, ktoré sa v objekte nachádzajú. Čím väčšie sú požiadavky užívateľov na komfort a funkcie stavby, tým väčšie nároky sa kladú na riadiaci systém.

Pokračovať v čítaní: Inteligentný dom


Studňa pre rodinný dom

Voda je jednou k životu potrebných ingrediencií. Ak máte, alebo staviate rodinný dom, je tu otázka, či odoberať vodu od niektorého z poskytovateľov, alebo vyriešiť zásobovanie Vášho domu vodou prostredníctvom studne. Jednou z otázok, ktoré si môžeme klásť je „kopanú alebo vrtanú“ studňu. Pre potrebny rodinného domu, keď zvažujeme využívať vodu zo studne aj ako pitnú vodu, je vhodnejšie si vybrať vrtanú studňu. Pri vrtanej studni je oveľa nižšia pravdepodobnosť kontaminácie z povrchových vôd.

Pokračovať v čítaní: Studňa pre rodinný dom


Ako sa brániť povodniam?

Povodne sú problémom, ktorý nás trápi v poslednom čase takmer každý rok. Tímto živlom boli postihnuté viaceré regióny slovenska, ako aj samotné hlavné mesto. Každá takáto udalosť si vyžiada veľké ľudské úsilie a spôsobuje nemalé materialne škody. Dopady na rodiny, ktoré pri povodniach prídu o svoj majetok, alebo v horšom prípade o členov rodiny, sú tragické. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti, je potrebné už pri výstavbe rodinného domu, myslieť na ohrozenie prívalovou vodou.

Pokračovať v čítaní: Ako sa brániť povodniam?