Inteligentný dom

V dnešnej modernej dobe takmer každá domácnosť obsahuje inteligentné prvky. Či už sú to termostaty, časovače práčky, rúry na pečenie a podobne. Človek sa ale dobou mení a stáva sa náročnejším na pohodlie svojho domova. Dostupnosť a využívanie internetu si priam žiada, prepojenie s domom či bytom.
Pojem inteligentný dom poznajú odborníci na technológie moderných budov a ich riadenie už niekoľko desaťročí. Rozumieme pod ním riadiaci systém integrujúci v sebe všetky spolupracujúce technológie v rodinnom dome, resp. byte. Význam riadenia technológií sa zvyšuje s množstvom systémov, ktoré sa v objekte nachádzajú. Čím väčšie sú požiadavky užívateľov na komfort a funkcie stavby, tým väčšie nároky sa kladú na riadiaci systém.


Pre niektorých je predstava riadenia osvetlenia, kúrenia, zavlažovania, vetrania, zabezpečenia a multimédii cez centrálnu riadiacu sústavu sci-fi. Pravdou je, že na trhu sú firmy, ktoré ponúkajú kompletné riešenia v tejto problematike, avšak ceny za takéto diela sú pre mnohým smrtelníkov luxusom. Avšak stále sa dá inteligentná domácnosť dosiahnuť aj dostupnejšími prvkami. Napríklad, ak máme ALARM ktorý si do RD zakúpime, a je možnosť pripojiť na neho ovládacie či spínacie prvky, naskytá sa možnosť využiť tieto prvky pre inteligentné riadenie.
Pri predstave mať inteligentný dom si každý hneď predstavuje ako bude všetko možné ovládať centrálne, ale bez zamyslenia nad tým či naozaj niektoré z týchto prvkov potrebuje. Typickým príkladom je ovládanie svetiel. Samozrejme, aj takéto ovládanie nám zvyšuje komfort, ale dajme si otázku či častejšie využijeme klasický vypínač alebo aplikáciu v mobilnom telefóne na rozosvietenie či zhasnutie v dome.

Základné úlohy riadiaceho systému

  • zabezpečiť vysoký komfort bývania
  • minimalizovať prevádzkové náklady
  • zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov
  • pružne reagovať na zmenu vonkajších a vnútorných podmienok
  • umožniť napojenie domu na vonkajší svet prostredníctvom internetu
  • umožniť obyvateľom naplno využívať všetky funkcie bytu a rodinného domu
  • efektívne riadenie jednotlivých technológií a zariadení v dome

Integrovaný riadiaci systém
V integrovanom systéme sú všetky podsystémy poprepájané a odovzdávajú získané informácie jednému centru na vyhodnotenie, ktoré podľa optimálneho programu a aktuálnych potrieb obyvateľov rozhoduje o činnostiach jednotlivých podsystémov pri zabezpečení maximálnej účinnosti a minimálnych nákladov. Optimálne riešenie a riadiaci systém pochopiteľne niečo stoja a je dôležité vyhodnotiť ich komplexný prínos cez návratnosť investícií. Efektívnym riadením spotreby energií možno dosiahnuť významné úspory a neporovnateľne zvýšiť komfort bývania.
Postup pri realizácii

Realizácia inteligentného systému v dome je náročná a komplexná úloha. Celý postup možno veľmi stručne zhrnúť do troch bodov:

  • výber technológie inteligentného systému
  • výber zariadení ktoré chete riadiť – napr. vykurovanie, žalúzie a pod.
  • vypracovanie projektu inštalácie