Stavba betónového plotu

V posledných rokoch si obľubu u ľudí získavajú ploty z betónových štiepaných, alebo z dutinových tvaroviek, s povrchom napodobňujúcim pieskovec alebo iný kameň. Štiepaný kameň imituje vzhľad prírodného kameňa. Na ploty sa väčšinou používajú dvojdierové duté tenkostenné betónové tvárnice štiepané z väčších betónových blokov. Pri ich výrobe sa tvarovky štiepajú z jednej, dvoch, troch alebo všetkých štyroch bočných plôch podľa cieľa použitia. Plotové štiepané tvarovky sa vyrábajú v prírodnej farbe betónu alebo sa farbia anorganickými pigmentmi. Textúra štiepanej plochy môže byť zvýraznená použitím špeciálneho farebného kameniva. Aj keď je použitie betónových tvaroviek jednoduché a zhotovenie konštrukcie plota pomerne ľahké,  na nesprávne postavených plotoch sa často vyskytujú vážne chyby. Keďže oprava poškodeného plota či rozobratie konštrukcie a jej postavenie nanovo je prácne a nákladné, treba stavať plot podľa pokynov výrobcu, prípadne podľa nasledujúceho návodu.

Pokračovať v čítaní: Stavba betónového plotu


Zmena trvalého pobytu

Jednou z vecí, ktorá Vás čaká po presťahovaní sa do svojho nového domu je aj zmena trvalého pobytu. Bohužiaľ, ako to v našej krajine býva, je to kopec byrokracie, administratívy, obiehania úradov, jednoducho veľký kolotoč. Nečudo, že obce, ktoré sú nadmerne zastavané, majú v evidencii minimum občanov. Absolvovať ďalší proces, po všetkých predchádzajúcich súvisiacich s výstavbou, sa už nikomu nechce.

Pokračovať v čítaní: Zmena trvalého pobytu
Radón – tichý zabijak

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón, ako častice prachu, v ktorých je obsiahnutý. Po vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách, kde dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc a vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť, pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí.

Pokračovať v čítaní: Radón – tichý zabijak