Apiary.io – Návrh a dokumentácia API

Pri vývoji moderných aplikácií, či už desktopových, mobilných alebo aplikácií určených pre rozličné zariadenia sa využíva komunikácia prostredníctvom API rozhrania. Preto je dôležité API rozhranie správne navrhnúť, zdokumentovať a hlavne otestovať. Pokračovať v čítaní: Apiary.io – Návrh a dokumentácia API