Stavebné povolenie

V tomto článku sa chcem s čitateľmi podeliť so svojimi skúsenosťami a dojmami z vybavovania stavebného povolenia. Čo je vlatne stavebné povolenie, kde ho žiadať, aké dokumenty k jeho vybaveniu potrebujeme? To sú otázky, ktoré si kladie asi každý stavebník, ktorý začína stavať svoju prvú stavbu. Treba avšak brať na vedomie, že nie každý úradník, postupuje rovnako, a teda priebeh vybavenia často záleží práve na ochote príslušných úradníkov.

Pokračovať v čítaní: Stavebné povolenie


Stavebný dozor (stavbyvedúci)

K stavbe domu je potrebných mnoho vecí. Okrem stavebného povolenia je to napríklad stavebný dozor. Keď sa zamyslíme nad pojmom stavebný dozor, všetkým sa zdá jasné o čom je reč. Ale je to naozaj tak ako si myslíme?

Laicky by sa dalo povedať, že stavbyvedúci je jednoducho človek, ktorý vedie stavbu, riadi proces výstavby, dohliada na kvalitu prevedenia a ostatné záležizosti, aby nám dom vo finálne nespadol na hlavu.
Pokračovať v čítaní: Stavebný dozor (stavbyvedúci)