Vsakovanie dažďovej vody

Ako správne a ekonomicky vyriešiť vsakovanie dažďovej vody odvedenej žľabmi a zvodmi zo strechy RD? Tak toto je jedna z otázok, ktoré trápia majiteľov RD. Odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie je často zakázaný. Spôsobov ako tento problém riešiť je viacero. Napríklad: Drenážne jamy, drenážne potrubia, zachytenie vody na ďalšie využitie.

DRENÁŽNE RÚRY – KORUDRAIN

Drenážne trubky KORUDRAIN sú drenážne rúry s vysokou mechanickou i chemickou odolnosťou a malou hmotnosťou. Vyrábajú sa z polyetylénu PE alebo polypropylénu PP . Výborné vlastnosti týchto materiálov zaručujú drenážnym rúram vysokú pevnosť a odolnosť proti nárazu pri dodržaní dobrej flexibility zvitku i za nízkych teplôt. Dodávajú sa v 50 m kotúčoch a 6 m tyčiach. Vlnovcová konštrukcia zaisťuje vysokú ohybnosť drenážnych rúr. To prináša značné výhody pri montáži a tiež pri požiadavke malého polomeru ohybu. Drenážne rúry dodávame v rôznych farbách, základná farba je žltá a čierna. Poloha, tvar a veľkosť vstupných otvorov v rovnomerne rozložených po obvodu trubky zaručuje malý odpor pri pohlcovaní vody a taktiež optimálny odtok.
Pre správnu a funkčnú pokládku perforovanej rúry je nutné dodržiavať nasledovné pokyny:

– vystlať ochrannou textíliou steny výkopovej ryhy;
– pripraviť lôžko z vybraného materiálu (kamenná drť alebo štrk s priemermi zŕn 3-5 mm) na výšku 10 cm, aby sa predišlo priamemu uloženiu rebra rúry na terén výkopu;
– používať ako obsypový materiál okolo rúry vybraný materiál (kamenná drť alebo štrk s priemermi zŕn 3-5 mm);
– pokračovať v zasypávaní tým istým materiálom až do výšky 40 cm od hornej referenčnej nulovej čiary rúry;
– zakryť krycí zásyp ochrannou textíliou;
– dokončiť horný zásyp zeminou z výkopu.

Zdroj: www.polieco.com , www.kgsystem.sk