Radón – tichý zabijak

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu nachádzajúceho sa v zemskej kôre. Vďaka svojim vlastnostiam radón preniká na povrch z relatívne veľkých hĺbok. Jeho prenikanie umožňujú najmä geologické zlomy a pórovitosť hornín. Je to plyn, ktorý nevidíme ani necítime. Pre človeka nie je ani tak nebezpečný samotný radón, ako častice prachu, v ktorých je obsiahnutý. Po vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách, kde dochádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc a vzniku zhubného nádoru. Ide však o dlhodobú záležitosť, pričom riziko je tým vyššie, čím vyššia je koncentrácia radónu v prostredí.

Pokračovať v čítaní: Radón – tichý zabijak


Základy nášho RD

Konečne po všetkých nekonečných vybavovaniach, sme sa dostali k realizácii nášho domčeka. Ako to býva, dom sa stavia od základov a teda ani u nás tomu nie je inak. Najprv sa spravil výkop pre základové pásy, potom sa pásy zaliali betónom, nechali sa vytvrdnúť, spravilo sa debnenie z debniacich tvárnic, vývody pre kanalizáciu a vodu, a nakoniec sa odliala samotná základová doska. A teraz počkáme nejaký čas, pokým základová doska vytvrdne 🙂 .

Pokračovať v čítaní: Základy nášho RD