Vsakovanie dažďovej vody

Ako správne a ekonomicky vyriešiť vsakovanie dažďovej vody odvedenej žľabmi a zvodmi zo strechy RD? Tak toto je jedna z otázok, ktoré trápia majiteľov RD. Odvod dažďovej vody do verejnej kanalizácie je často zakázaný. Spôsobov ako tento problém riešiť je viacero. Napríklad: Drenážne jamy, drenážne potrubia, zachytenie vody na ďalšie využitie.

Pokračovať v čítaní: Vsakovanie dažďovej vody